Zakres wykonywanych prac:

 • wykopy pod budynki jednorodzinne, hale, i inne obiekty
 • zasypywanie fundamentów
 • korytowanie dla kostki brukowej i utwardzeń
 • załadunek materiałów sypkich
 • kopanie pod stawy, szamba, baseny
 • melioracje, drenaże, czyszczenie rowów
 • odśnieżanie
 • rozbiórki budynków, dróg
 • skarpowanie, hałdowanie, karczowanie
 • niwelacja terenów, zakładanie trawników
 • wykopy pod sieci instalacyjne, przyłącza,
 • inne roboty ziemne